Kynologický klub
ŠlapaniceBRIGÁDY NA ROK 2017

Brigáda na zpracování dřeva 21.-22.10.2017 sobota možno i při výcviku výcviku,poté odpoledne , občerstvení zajištěno. Pracovní rukavice s sebou. Bližší info Zdenek Velan, Ivan Čechovič. V neděli na individuální domluvě.
Brigáda 25.+26.11.2017 sobota po výcviku, v neděli 9-13h.
zájemci o brigádu hlaste se vždy předem !! na náš mail nebo výcvikářům či hospodáři :-)


Odpracované brigádnické hodiny

 • Vámi odpracované brigádnické hodiny do 30.7.2017 najdete v tabulce :-)BRIGÁDY

 • Každý člen musí odpracovat za rok 15 brigádnických hodin! (Z celkového počtu brigádnických hodin musí být minimálně 5 hodin odpracováno na údržbě a opravách kynologického klubu!)

  Pro členy kurzu základního výcviku platí, že jednou z podmínek schválení členství je odpracování 20ti brigádnických hodin ! ( během zákl. kurzu)

  Na brigádách se domlouvejte na našem mailu (kkslapanice(at)centrum.cz) - vždy pro vás nějakou práci najdeme! Sledujte také aktuality, kde jsou brigády vždy dopředu napsány.
  P.S.: Na každé brigádě musíte nahlásit příchod a odchod v kantýně, jinak vám nebude brigáda zapsána! Za každou neodpracovanou hodinu se platí 200 Kč!!! V měsící lednu lze si "předplatit" neodpracování brigádnických hodin dopředu na kalendářní rok - cena 2000 Kč.


     
  bullet Zpět