Kynologický klub
ŠlapaniceVÝCVIKOVÝ KURZ PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

 • Výcvik v kurzu je zaměřen především na zvládnutí základních cviků poslušnosti, které jsou nutné pro bezproblémové soužití psovoda se psem a cviků potřebných pro zdárné pokračování při náročnějším výcviku psa v dalším období.


  Základní cviky vybrané pro kurz začátečníků:

  1) Základní postoj psovoda se psem

  Účelem cviku je naučit psa správně sedět u nohy psovoda tak, aby nedocházelo k nežádoucím změnám v poloze psa (vyvalování, křivé sezení, atd.).


  2) Chůze psa na vodítku

  Účelem cviku je pohyb psa při chůzi s povoleným vodítkem tak, aby nedocházelo k nežádoucímu tahání, táhnutí do stran, nebo překážení psa při chůzi.


  3) Přerušení nežádoucí činnosti

  Účelem cviku je odnaučit psa nežádoucí činnosti nebo tuto činnost rázně přerušit. Jde zejména o tyto činnosti – pes žere co nemá, čuchá co nemá , honí zvěř, napadá jiné psy nebo lidi atd.


  4) Cvik volno a přivolání

  Účelem cviku je naučit psa, aby na povel vyběhl do naznačeného prostoru a po dostatečném vzdálení od psovoda, přiběhl na jeho povel co nejkratším směrem zpět k psovodovi. Cvik má klíčový význam pro ovladatelnost psa při volném pohybu. Jedná se o jeden z nejpotřebnějších cviků a výborné zvládnutí tohoto cviku je nezbytné pro jakoukoliv další práci a soužití se psem.

  5) Aport

  Účelem cviku je naučit psa, aby přinášel odhozený předmět - aport - (činka, balónek, oblíbená hračka, ….). Po zvládnutí tohoto cviku by měl pes na povel psovoda přinést odhozený předmět a odevzdat ho psovodovi.


  6) Sedni

  Cvik je zaměřen především ve spojení s chůzí u nohy a to především tak, aby pes při jakémkoliv zastavení psovoda usedl vedle nohy psovoda. Povel sedni se využívá také při změně polohy psovoda.


  7) Lehni

  Účelem cviku je obdoba cviku sedni, který se využívá především, kdy psovod setrvává déle na jednom místě a potřebuje mít psa pod větší kontrolou. Cviku lehni, se využívá v dalším období pro nácvik odložení psa za pochodu i při dlouhodobém odložení.


  8) Odložení psa za pochodu

  Cvik je zaměřen především na situace, kdy jde psovod se psem u nohy a náhle potřebuje pokračovat do určité vzdálenosti v chůzi bez psa.


  9) Dlouhodobé odložení psa

  Cvik se využívá především za situací, kdy psovod potřebuje, aby pes setrval na určitém místě a vyčkal v poloze vleže do návratu psovoda.


  10) Chůze po kladině, přeskok překážky, překonání bariéry, překonání houpačky

  Při procházkách v přírodě nebo i ve městě může dojít k situaci, kdy budete muset překonat určité překážky a nerovnosti. V této situaci určitě budete potřebovat, aby váš pes dovedl beze strachu a s jistotou překonat danou překážku.
  Výcvik v kurzu je zaměřen pro začátečníky se psy všech plemen a věku. Instruktor bude zohledňovat při výcviku možnosti psovoda, stáří, zdravotní stav a povahu psa a bude podle toho individuálně přistupovat k výcviku.


  Před výcvikem dbejte na to, aby pes byl řádně odpočatý, vyvenčený a taktéž doporučujeme, aby krátce před výcvikem nebyl nakrmen. Doporučujeme krmit až po výcviku. Pes určitě bude cvičit radostněji a se zájmem pokud bude uvolněný. Před výcvikem nechoďte na dlouhé procházky, aby pejsek neztratil z únavy o výcvik zájem. Před nástupem do kurzu si sebou vezměte oblíbenou hračku psa nebo míček, peška, atd. Také vezměte sebou dostatečné množství pamlsků. Doporučuji na kostičky nakrájený salám, tvrdý sýr nebo piškoty, podle toho co má Váš pes rád. Dále si při první návštěvě vezměte sebou očkovací průkaz , který předložíte ke kontrole.  Výcvikáři KK Šlapanice


  bullet Zpět